• Utama

BIL.

PERKARA

TARIKH

CATATAN

1.

Semester 1 / 2019

2 Januari 2019  – 24 Mei 2019

19 minggu

2.

Internship untuk pelajar Semester 2 Tahun 4

18 Febuari 2019 –     15 Mac 2019

4 minggu

3.

PBS (Hie Xue Jun)

18 Febuari 2019 -     22 Febuari 2019

1 minggu

4.

Jadual Waktu Pensyarah

Kuatkuasa

2 Januari 2019

Perlu dimasukkan Ekstra Kurikulum

 

T/T Pensyarah

27 Disember 2018

T/T Ketua Jabatan

2 Jan 2019

T/T Pengarah/ Timb. Pengarah

2 Jan 2019

5.

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Semester

(LAM PT 05-01)

 

T/T Pensyarah

24 – 28 Disember 2018

Kuliah pada 31 Disember 2018 dan 1 Januari 2019 perlu diganti

T/T Ketua Jabatan

2 Jan 2019

6.

Pendaftaran Kursus Semster 1/2019 oleh pelajar

PISMP

23 Disember 2018 – 18 Januari 2019

 

PDPP KDC

7 Januari 2019 –    31 Januari 2019

7.

Pengisian Entrance Survey Semester 1 / 2019

PISMP

3 Januari 2019 –    18 Januari 2019

11.59 malam

PDPP KDC

12 Januari 2019 –

26 Januari 2019

8.

Kehadiran Pelajar

Perlu dikemaskini setiap minggu

iTEMS

9.

Pengisian Markah Kerja Kursus

PISMP

1 April 2019 –         25 April 2019

iTEMS

PDPP KDC

3 Jun 2019 –           17 Jun 2019

10.

Pengisian Markah Peperiksaan

PISMP

6 Mei 2019 –            30 Mei 2019

iTEMS

PDPP KDC

18 Jun 2019 –          25 Jun 2019

11.

Penghantaran Laporan CDL & CCQI

 Sebelum atau pada 18 Januari 2019

JKcA

12.

Praktikum (Semester 2/2019)

Akan bermula pada 10 Jun 2019

 

(Taklimat Praktikum dan Penyediaan Soalan Kerja Kursus akan diadakan dalam Semester 1)

 

13.

Audit MQA untuk Unit Sejarah dan PAKK

Tentatif Tarikh:

i.  19-20 Jun 2019

ii   26 – 27 Jun 2019

iii    3 – 4 Julai 2019

 

Hakcipta Terpelihara. Hakcipta @2018 Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar. Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Version 3+, Google Chrome atau Internet Explorer Version 9